Ο ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ TARGET SPORT CLUB στεγάζεται στο κλειστό κολυμβητήριο των ολυμπιακών εγκαταστάσεων (Ο.Α.Κ.Α.) Ο στόχος…

 

Follow us today on

our social network

 

Instagram Feed

Video