ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ

Ο ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ TARGET SPORT CLUB στεγάζεται στο κλειστό κολυμβητήριο των ολυμπιακών εγκαταστάσεων (Ο.Α.Κ.Α.) Ο στόχος…