Αφιέρωμα στο Βυζαντινό Γυμναστικό Σύλλογο από την ιστοσελίδα ufight.gr

Η ιστοσελίδα ufight.gr έκανε αφιέρωμα στο Βυζαντινό Γυμναστικό Σύλλογο και την ιδιαίτερη έμφαση που δίνει ο Σύλλογος στις μικρές ηλικίες

 Οι νεαροί μαχητές χτίζουν δυνατό χαρακτήρα στο ‘Vizantinos-Target Sport Club’!